Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst
De overeenkomst tussen Qi Sieraden komt tot stand door een bestelling van koper via de website.

Artikel 2: Toepassing
Het plaatsen van een bestelling bij Qi Sieraden houdt in dat je met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3: Prijzen
Levering van producten geschiedt tegen de verkoopprijzen, die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website staan vermeld, onder voorbehoud van typefouten. Alle door Qi Sieraden gehanteerde prijzen en tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld. Qi Sieraden behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld.


Artikel 4: Bestellingen
Qi Sieraden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs van de bestelling, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verplicht koper zich het verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten, onder vermelding van het unieke ordernummer over te maken op het door Qi Sieraden opgegeven rekeningnummer. Indien binnen 14 dagen na bestelling geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling.

Artikel 5: Retourneren
Nadat koper het bestelde product heeft ontvangen, heeft koper de bevoegdheid om binnen 14 dagen na ontvangst, de onderliggende overeenkomst met Qi Sieraden te herroepen. Gedurende deze periode kan koper de bestelling onbeschadigd terugsturen.
Wanneer koper een product wil retourneren dient dit alvorens via mail info@qisieraden.nl te worden aangekondigd. De aankoopwaarde zal binnen maximaal 7 dagen na ontvangst van de retourzending terug worden gestort. Qi Sieraden behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren indien het product beschadigd is. Indien verzendkosten zijn gemaakt zijn deze altijd voor rekening van koper.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Behoudens wettelijke bepalingen zijn Qi Sieraden noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming
of uitvoering van de overeenkomst, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende
met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Qi Sieraden is nimmer aansprakelijk wegens niet- of niet tijdige levering en/of overmacht ex artikel 6:72BW. Indien Qi Sieraden ondanks hetgeen bepaald in dit artikel voor enige schade aansprakelijk is, is deze schade gemaximeerd tot het bedrag welke de aansprakelijkheidsverzekering van Qi Sieraden dekking biedt. Indien deze aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Qi Sieraden beperkt tot het bedrag van de factuur.

Artikel 7: Informatie
De informatie in de webwinkel van Qi Sieraden is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden, onvolledige of incorrecte informatie aanvaardt Qi Sieraden geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht, voor zover niet in strijd met dwingenrechtelijke bevoegdheidsbepalingen.

Artikel 9: Eigendomsrechten
Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Qi Sieraden worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.

Artikel 1: Overeenkomst
De overeenkomst tussen Qi Sieraden komt tot stand door een bestelling van koper via de website.

Artikel 2: Toepassing
Het plaatsen van een bestelling bij Qi Sieraden houdt in dat je met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3: Prijzen
Levering van producten geschiedt tegen de verkoopprijzen, die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website staan vermeld, onder voorbehoud van typefouten. Alle door Qi Sieraden gehanteerde prijzen en tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld. Qi Sieraden behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld.

Artikel 4: Bestellingen
Qi Sieraden is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs van de bestelling, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verplicht koper zich het verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten, onder vermelding van het unieke ordernummer over te maken op het door Qi Sieraden opgegeven rekeningnummer. Indien binnen 14 dagen na bestelling geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling.
Artikel 5: Retourneren
Nadat koper het bestelde product heeft ontvangen, heeft koper de bevoegdheid om binnen 14 dagen na ontvangst, de onderliggende overeenkomst met Qi Sieraden te herroepen. Gedurende deze periode kan koper de bestelling onbeschadigd terugsturen.
Wanneer koper een product wil retourneren dient dit alvorens via mail info@qisieraden.nl te worden aangekondigd. De aankoopwaarde zal binnen maximaal 7 dagen na ontvangst van de retourzending terug worden gestort. Qi Sieraden behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren indien het product beschadigd is. Indien verzendkosten zijn gemaakt zijn deze altijd voor rekening van koper.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Behoudens wettelijke bepalingen zijn Qi Sieraden noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming
of uitvoering van de overeenkomst, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende
met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Qi Sieraden is nimmer aansprakelijk wegens niet- of niet tijdige levering en/of overmacht ex artikel 6:72BW. Indien Qi Sieraden ondanks hetgeen bepaald in dit artikel voor enige schade aansprakelijk is, is deze schade gemaximeerd tot het bedrag welke de aansprakelijkheidsverzekering van Qi Sieraden dekking biedt. Indien deze aansprakelijkheidsverzekering niet tot uitkering over gaat, is de aansprakelijkheid van Qi Sieraden beperkt tot het bedrag van de factuur.
Artikel 7: Informatie
De informatie in de webwinkel van Qi Sieraden is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden, onvolledige of incorrecte informatie aanvaardt Qi Sieraden geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8: Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht, voor zover niet in strijd met dwingenrechtelijke bevoegdheidsbepalingen.

Artikel 9: Eigendomsrechten
Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van Qi Sieraden worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2023 Qi Sieraden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel